Introductie


Hypnos is een gezelligheidsdispuut en onderdeel van studievereniging Sticky. Het dispuut poogt de belangrijkste levensbehoefte te begrijpen en te verheerlijken: slapen. Hypnos streeft ernaar om saamhorigheid en wederhoor te bieden aan de vele leden van Sticky die een passie hebben voor slapen, slapeloosheid, maar ook alles er tussenin. Slapen brengt enorm veel voordelen met zich mee, maar kan er tegelijkertijd voor zorgen dat je een gezellige avond mist. Hoe ga je hiermee om? Hypnos zal trachten zijn leden tot bezinning te laten komen door de dualiteit tussen het slapen en slapeloosheid bloot te leggen en te ervaren. Maar het voornaamste doel van Hypnos is om de excentrieke ervaringen van dromen om te zetten naar realiteit en hierbij activiteiten te organiseren buiten je comfortzone.

Huidige leden


 • Siem van den Tweel, BSc, Huidig Voorzitter
 • Julian Verouden, BSc, Huidig Secretaris
 • Jeroen van Dam, BSc, Huidig Penningmeester
 • Aidan Bruinsma
 • Cerine Touber, BSc 2x
 • Jack Rosenberg
 • Jonathan Baumann, BSc
 • Luc Blankestijn
 • Laura Bröring, BSc
 • Lisa van Dijk
 • Lisanne Koetsier, BSc
 • Ruben Baggen, BSc
 • Shaam Majedi

Interesse?

Stuur een slaapliedje in naar de Secretaris d.m.v Whatsapp, dispuuthypnos@gmail.com of door middel van een postduif met een USB-stick eraan. Het adres voor de postduif is Princetonplein 5, 3584CC, Kamer 2.81

Contact

info@dispuuthypnos.nl

Regelement van orde

Het regelement van orde is hier te vinden.

Regelement van orde